Jampe-jampe Harupat

Sok emut keneh waktos kuring masih janten mahasiswa di Bogor, teras wangsul ka lembur, harita teh pun Aki almarhum -wastana Mas Baom Darmadja- sok manggil. Saurna sok sono nya bari miwarang mencetan salirana. Tah disela-selana, anjeunna sok miwarang ngapalkeun “kalimah-kalimah atanapi jampe-jampe” (Panginten sarupi sareng Jangjawokan kitu?) nu intina mah mun diamalkeun janten matih, tiasa maparin kanugaran saurna teh (wallahualam bishawab). Diantawisna sapertos nu dihandap ieu :

1. Awet ngora :

Bismillah…
“Sang Ratu untelan jati.
 Teteken jampana inten
wawadah jampana emas.
Nurut wahyu ka kurungan
neda hurip kana badan”

2. Asihan

Kahiji :

Bismillah…
“Maung pundung datang tungkul,
Badak galak datang depa.
Harempoy menta di kerong
ku Dadali asih
Mangka welas, mangka asih
Sing asih…Sing asih…Sing asih… (sebatkeun wastana) ka badan abdi”

Anu kadua :

“Nu nangtung di kuwung-kuwung
Nu calik di mega malang
Dikodet bentang ranggeuyan

Nya irung bentang timuran
Nya halis katumbirian
Nya tarang lancah mentrangan

Diteuteup ti hareup sieup
Disawang ti tukang lenjang
Mangka welas, mangka asih
Sing asih…Sing asih…Sing asih… (sebatkeun wastana) ka badan abdi”

Aya, laguna oge ciptaan Kang Doel Sumbang. Kieu ceunah :

Jampe-jampe harupat ( jampe-jampe harupat)
Geura gede geura lumpat
Sing jauh tina maksiat anaking
Ngarah salamet akherat

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat

Susah senang omat sholat anaking
Beunghar kade poho zakat

Jampe-jampe harupat
Pek dudunya satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek hirup saumur dunya

Jampe-jampe harupat
Prak ibadah satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek cacap engke sareupna

Dodoja datang tong kalut
Sanghareupan make imut
Ulah rek aral subaha anaking
Sing percaya ka nu kawasa

Maha welas maha asih
Moal aya pilih kasih
Sagala nu karandapan kuhidep
Tangtuna bongan sorangan

Ti bapa ieu pepeling
Ngarah hidep hirup salawasna eling
Heunteu berang heunteu peuting
Hidep kudu soleh satungtung nyaring

Advertisements

About Rudi Kurniawan

Knowledge is power, but character is more.
This entry was posted in Ki Sunda. Bookmark the permalink.

4 Responses to Jampe-jampe Harupat

  1. didinsadidin says:

    Pantesan Pa Rudi mah Awet anom , gening aya rajahna. Hoyong ahhhh…

  2. Rudi says:

    He..he… Ayeuna mah awet kolot kang… Eta mah “percaya atau tidak” silahkan dicoba dan diamalkan saja ya….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s